Umowy
Czy wynagrodzenie z umowy o dzieło podlega składkom ubezpieczeniowym?

Należy wiedzieć, że przyjmujący zamówienie na podstawie umowy o dzieło nie podlega ani obowiązkowym, ani